الفوائد الضیائیة فی شرح الکافیة افشاریه

نظر شما:

تألیف نورالدین عبدالرحمن جامی (ف: ۸۹۸ق) نستعلیق محمدرضا بن سلطانعلی بجستانی در پنجشنبه ۸ رجب ۱۰۲۵ق محشّی عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد تیماج قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۸۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن احمد جامی (شارح) محمدرضابن سلطانعلی بجستانی (کاتب) عثمان‌بن عمر ابن‌حاجب (مولف)
موضوع اثر : نحوزبان عربی/ نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۱۵۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان