شرح الخلاصةالالفیة صفویه

نظر شما:

نستعلیق میرزا محمد طالقانی در ۱۰۹۳ق در قزوین مقابله شده در ۱۰۹۵ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فستقی قطع رقعی جلد رویه کاغذ آبی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۱۶/۰۰۱
پدید آورندگان : میرزا محمد طالقانی (کاتب) محمد بن عبدالله ابن مالک (مولف اولیه)
موضوع اثر : صرف و نحو زبان عربی/نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۰۹۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : آبی
جنس : کاغذ پسته‌ای، رویه کاغذ آبی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان