نسخهٔ فَلونیا صفویه

نظر شما:

فلونیا معجونی مسکّن و مخدّر از تخم شاهدانه و شیرابهٔ خشخاش منسوب به فیلون تارسی (/ طَرَسوسی) است. از این عنوان نمونهٔ دیگری در کتابخانه‌های ایران شناسایی و معرّفی نشده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۷۱/۰۰۷
پدید آورندگان : شیرازی، عمادالدّین محمود بن سراج‌الدّین مسعود (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان