برهان الکفایة صفویه

نظر شما:

تالیف علی‌بن محمد شریف بکری، نستعلیق سده ۱۰، عنوان و نشان شنگرف، آغاز و انجام افتاده، بر کاغذ ترمه در ۲۵۶ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن محمد شریف بکری (مؤلف)
موضوع اثر : نجوم/ اخترگویی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی و جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان