اعجاز القرآن و ذکر قصص الانبیاء و ذکر السور و کلماته و حروفه و فضائل کل سورة علی حده تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۷۸/۰۰۰
موضوع اثر : اعجاز قرآن/ قصه‌های قرآن/ سرگذشتنامه پیامبران/ خواص سوره‌ها و آیه‌های قرآن
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان