حاشیة الافیة (ع) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۳۹/۰۰۳
پدید آورندگان : مرشدبن ابراهیم مکی (کاتب) محمد بن عبدالله ابن مالک (مولف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۹۸۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مجموعه, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان