صحّت و مرض (روح‌نامه/ عشق و روح / حُسن و عشق) صفویه

نظر شما:

داستان آمدن روح از عالم لاهوت به عالم ناسوت و تعلّق آن به بدن با شرح و گزارش حواس ظاهره و باطنه و خوشی‌ها و ناخوشی‌های آنها. داستانی است عرفانی که در آن از عشق و عاشقی سخن رفته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۷۶/۰۱۵
پدید آورندگان : فضولی بغدادی، محمّد بن سلیمان (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی/ عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج ،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان