شرح آداب‌البحث صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۰۰/۰۰۴
پدید آورندگان : محمد حنفی رومی تبریزی (مؤلف)
موضوع اثر : استدلال
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان