دیوان شعیب جوشقانی (خواجه) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۲۹/۰۰۰
پدید آورندگان : شعیب جوشقانی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان