نامه آخوند ملامحمدحسن به نواب مالک الرقاب ... درباره کسالت و درد مفاصل خود صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۱۴/۰۱۴
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، پارچه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان