شرافة علم‌الطب صفویه

نظر شما:

رساله‌ای در اهمّیت علم طب به نقل از ارسطو. از این اثر نمونهٔ دیگری در کتابخانه‌های ایران شناخته و معرّفی نشده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۸۸/۰۰۷
پدید آورندگان : ارسطو (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط شکسته, صفویه, ارسطو
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان