المسائل الهندسیة و الطبّیة صفویه

نظر شما:

در این رساله گفته‌های ارسطو و دیگران دربارهٔ مسائل طبیعی و نجومی و هندسی و طبّی و موسیقی با عناوین «مسئلة و الجواب» گردآوری شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۸۸/۰۱۸
پدید آورندگان : حرّانی، ابوالحسن ثابت بن قرّه (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان