سفرنامه یزد صفویه

نظر شما:

کسی در زمان فرمان روایی ظل السلطان دراصفهان از تهران به یزد و کرمان رفته و روز به روز آنچه میان راه دیده و منزلها که بریده است و فاصله میان آنهارا یادکرده واز روستاها و شهرهای میان آن دو نام برده و از وضع اجتماعی آنجاها وصف کرده است . خط نسخه نستعلیق سده ۱۲ دارای ۸۹ برگ ۵ سطری کاغذ نسخه فرنگی جلد تیماج سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۸۷/۰۰۰
موضوع اثر : جغرافیایی تاریخی یزد
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان