من لایحضره‌الفقیه (کتاب -) صفویه

نظر شما:

خط نسخ سده ۱۱ق کاغذ ترمه جلد تیماج قهوه ای دارای ۸۷ برگ ۱۷ سطری دارای حاشیه با نشانه ص ق النهایه ابتدای نسخه افتادگی دارد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن علی ابن‌بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج قهوه ای تازه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان