شرح مختصر منتهی السؤل و الامل (شرح مختصر الاصول) صفویه

نظر شما:

جلد میشن قهوه ای کاغذ فرنگی خط نسخ و دارای ۲۳ سطر در هر صفحه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن احمد عضدالدین ایجی (شارح.) عثمان‌بن عمر ابن‌حاجت (مولف)
موضوع اثر : اصول فقه اهل سنت -نقد و تقسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره، چرم میشن یک لا،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان