غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی آهارمهره جلد تیماج مشکی این نسخه، رساله ای درباب اصول فقه و احکام فقهی شیعی است که حمزه بن علی ابن زهره حلبی آن را در قرن ۶ق تالیف کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۳۲/۰۰۰
پدید آورندگان : حمزه‌بن علی ابن‌زهره (مولف) محمدشفیع‌بن محمد تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه-- قرن‎۶ق
تاریخ خلق : ۲۷ صفر ۱۲۲۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : شکری و حنایی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان