دیوان جامی صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ نخودی آهارمهره جلد میشن عنابی ضربی نسخه حاضر بخش قصاید، مثنوی، غزلیات مقطعات و رباعیات دیوان جامی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۶۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی -- قرن ‎۹ق.
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، سرلوح مزدوج مذهب و مرصع، دست ساز آهار مهره، ترنج و سرترنج و لچکی ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان