قلمدان

نظر شما:

قلمدان گل ومرغ با تذهیب وتشعیر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۸۰
رنگ : اکلیلی
تکنیک : لایه های کاغذی دست ساز، تذهیب وتشعیر،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ