قلمدان

نظر شما:

قلمدان با طرح چهره پردازی وتذهیب وتشعیر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۸۴
موضوع اثر : قدنما سازی
رنگ : -
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ