قلمدان

نظر شما:

قلمدان گل ومرغ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۸۲
موضوع اثر : گل و پرنده
رنگ : مشکی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ