قلمدان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان گل ومرغ از فتح الله شیرازی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۸۳
پدید آورندگان : فتح الله شیرازی (سازنده و نقاش)
موضوع اثر : گل و پرنده
رنگ : تیره
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان