قلمدان

نظر شما:

قلمدان رزمی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۸۱
موضوع اثر : رزمی
رنگ : -
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ