مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین علی خان سرتیپ با احمد صمصام السلطان پیرامون واگذاری قرای سردارآباد، کانیه رش، حسین آباد، علم آباد، نیکجه و آش کلان به انضمام مصالحه سید احمد با علی خان سرتیپ و حاجی بایزید در ظهر سند به تاریخ ۱۳۳۰ ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۲ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۳۲
موضوع اثر : مبایعه نامه بین علی خان سرتیپ با احمد صمصام السلطان
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان