یادداشت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یادداشتی با مهر ابوالفضل پیرامون پرداخت وجه به تاریخ ۱۳۳۵ق و خط شکسته دارا یکاغذ کرم رنگ و یک مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۶۱
موضوع اثر : پرداخت وجه
تاریخ خلق : ۲۱ شعبان ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان