مصالحه‌نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین ولی فرزند قاسم زنگنه خلیلانی با بهاء السلطان در خصوص واگذاری بخشی از مزرعه خلیلان در کرمانشاه به تاریخ ۱۳۳۰ق دارای کاغذ کرم رنگ و ۷ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۴۱
موضوع اثر : مصالحه نامه بین ولی فرزند قاسم زنگنه خلیلانی با بهاء السلطان
تاریخ خلق : ۲۷ صفر ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان