مصالحه‌ مزرعه میانه ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۳۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین شیرخان و نورالله با بهاء‌السلطان در خصوص فروش مزرعه میانه ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۳۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۲۵
پدید آورندگان : شیخ الاسلام (نویسنده)
موضوع اثر : مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : ۲۱ ربیع‌الاول ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان