مصالحه‌ مزرعه جلیلان در فیروزآباد کرمانشاه ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین کاکاخان ساکن میانه با عبدالعزیز میرزا بهاء‌السلطان در خصوص فروش مزرعه جلیلان در فیروزآباد کرمانشاه به تاریخ ۱۳۳۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۲۷
پدید آورندگان : علی بن اسدالله (نویسنده)
موضوع اثر : مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : ۱۴ صفر ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان