مصالحه‌ مزرعه میانه سیاهگل با بهاء‌السلطان ۱۳۴۷ق پهلوی

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین حسن سالاروند با بهاء‌السلطان در خصوص فروش مزرعه میانه سالاروند در سیاهگل کرمانشاه به تاریخ ۱۳۴۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۲۲
پدید آورندگان : محمدصالح شیخ الاسلام (نویسنده)
موضوع اثر : مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : ۴ رجب ۱۳۴۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان