مصالحه‌ مزرعه سیاه‌کل و میانه در ماهی‌دشت کرمانشاه ۱۳۲۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین شاطر علی‌میر با بهاء‌السلطان در خصوص فروش مزرعه سیاه‌کل و میانه در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۲۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۲۶
پدید آورندگان : شیخ الاسلام (نویسنده)
موضوع اثر : مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : ۲۰ شعبان ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان