مصالحه‌نامه منافع کاروانسرا بین محمدهاشم با عبدالعزیز میرزا در ۱۳۲۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین معتمدالسلطان محمدهاشم فرزند عباس‌علی با عبدالعزیز میرزا جهانسوز بهاء‌السلطان در خصوص واگذاری منافع چهارساله کاروانسرا در ماهی‌دشت به تاریخ ۱۳۲۷ق. خط شکسته
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۲۷۸
موضوع اثر : منافع چهارساله کاروانسرا
تاریخ خلق : ۵ صفر ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان