قبض رسیدپرداخت وجه به مشهدی احمد به تاریخ ۱۳۱۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض پرداخت وجه به مشهدی احمد به تاریخ ۱۳۱۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۴۱
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۱ جمادی‌الاول ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان