فهرست مستقلات شهری سردار معتمد، قبوض امین التجار ۱۳۱۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فهرست مستقلات شهری اداره ملکی سردار معتمد/صورتحساب رمضان علی پسر مشهدی امین/قبض حاجی حسن امین التجار از بابت بدهی و مستمری به تاریخ ۱۳۱۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۸۲
موضوع اثر : فهرست مستقلات و قبوض
تاریخ خلق : ۷ رجب ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قبض, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان