قبض رسید تحویل برنج به انبار بازار جمعه ۱۳۴۹ق پهلوی

نظر شما:

قبض رسید رسید تحویل برنج به انبار بازار جمعه ز بابت اجاره بها و صورتحساب قسط برنج کدخدا حسن به تاریخ ۱۳۴۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۹۹
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۴۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی/کرم
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان