قبض رسید خواجه ادریس تاجرمسیحی از بابت برات تهران ۱۳۰۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید خواجه ادریس تاجرمسیحی از بابت برات تهران به تاریخ ۱۳۰۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۳۵
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۹ صفر ۱۳۰۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان