قبض رسیداز مشهدی نوروزعلی و املاک قورخانه مبارکه ۱۳۰۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید دریافت وجه از مشهدی نوروزعلی و املاک قورخانه مبارکه به تاریخ ۱۳۰۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۲۶
موضوع اثر : رسید دریافت وجه
تاریخ خلق : ۱۳ رجب ۱۳۰۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان