صورتحساب مال الاجاره زمان خان ۱۳۳۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورتحساب مال الاجاره زمان خان به تاریخ ۱۳۳۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۴۵
موضوع اثر : صورتحساب
تاریخ خلق : ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان