مصالحه ملاک بذرافشان گندم و اشجار قریه گلدیان رحمت‌آباد ۱۳۱۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین محمد فرزند محمدابراهیم‌گلدیانی ساکن رحمت‌آباد با میرزاصادق‌خان محتشم‌الملک امیرتومان پیرامون واگذاری املاک بذرافشان گندم و اشجار در قریه گلدیان رحمت‌آباد به تاریخ ۱۳۱۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۲۱
موضوع اثر : مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : ۲۰ محرم ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان