نامه محمدباقر صراف به حسین آقا ملک در ذی القعده ۱۳۲۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدباقر صراف از مشهد به حسین آقا ملک در طهران پیرامون چگونگی ارسال مرسوله پستی و درخواست کمک مالی و دعا در ۱۷ذی القعده ۱۳۲۴
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۸۴
پدید آورندگان : محمدباقر صراف (نویسنده)
موضوع اثر : درخواست کمک مالی
تاریخ خلق : ۱۷ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان