نامه از محمدحسین مستوفی هراتی برای اطلاع از عدم مالیات خیج ذی القعده ۱۳۱۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه از محمدحسین مستوفی هراتی برای اطلاع از عدم مالیات خیج در بلوک چناران و اظهارات ایشان راجع به مخروبه بودن و عدم حق آبه به مزرعه مذکور در ذی القعده ۱۳۱۴
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۵۰
پدید آورندگان : محمدحسین مستوفی هراتی (نویسنده)
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان