گزارش ریاست کل اتریاد مشهد مبنی بر خرید غله از حسین آقا ملک با اقساط معین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

گزارش ریاست کل اتریاد مشهد مبنی بر خرید غله حسین آقا ملک با اقساط معین
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۶۴
پدید آورندگان : رئیس کل اتریاد مشهد (پدیدآور)
موضوع اثر : خرید غله
رنگ : نخودی و کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قبض, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان