مبایعه نامه بین کربالئی صفر و محمداسماعیل در ربیع الثانی ۱۳۱۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه سه سهم از داوازده سهم مزرعه سلیمانی بین کربالئی صفر و محمداسماعیل تاجر یزدی در غره ربیع الثانی ۱۳۱۴
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۵۸
پدید آورندگان : محمدمهدی (نویسنده)
موضوع اثر : سهم مزرعه
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان