صورت قیمت محصولات زراعی حاصل املاک و دستمزد کارکنان کاظم ملک التجار در محرم ۱۳۲۵ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت مقدار و قیمت محصولات زراعی حاصل املاک و دستمزد کارکنان محمدکاظم ملک التجار در محرم ۱۳۲۵
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۹۶
موضوع اثر : صورت محصول و دستمزد کارگر
تاریخ خلق : محرم ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قبض, طغرا, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان