عقدنامه اقا میرزا مرتضی با زرین کلاه خانم به صداق معین ۱۳۲۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه اقا میرزا مرتضی با زرین کلاه خانم با مهریه یک جلد کلام الله مجید / یک حلقه انگشتر الماس/ ۱۲۰۰ تومان قران جدید ۱۳۲۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۷۷۷
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۳ ذیحجه ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان