عقدنامه میرزا ابوالقاسم و ربابه خانم با صداق معلوم ۱۳۳۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه میرزا ابوالقاسم و ربابه خانم معروف به خانم صغری با مهریه ۴۰۰ تومان وجه نقد مسکوک سلطان احمدشاهی ۱۳۳۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۵۴
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۱۱ شعبان ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
برچسب‌ها : قاجاریه, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان