سکه نقره احمد جلایری آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره احمد جلایری(۸۱۳-۷۸۴ه.ق) ضرب خوی
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۵۱۴
تاریخ خلق : از ۷۸۴ قمری (قرن ۷) تا ۸۱۳ قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان