سکه فلوس صفوی صفویه

نظر شما:

سکه مسی دوره صفوی ضرب رشت
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۷
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۱۱۶۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان