سکه فلوس صفوی صفویه

نظر شما:

سکه مسی اواخر صفویه ضرب مازندران
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۸
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۱۱۶۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۶ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان