سکه مسی صفوی صفویه

نظر شما:

سکه مسی صفوی (۱۱۶۶-۹۰۷ ه.ق) ضرب کاشان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۸۳۵
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۱۱۶۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان