سکه نقره سلجوقیان روم سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه نقره سلجوقی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۷۲
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :