سکه نقره آل مظفر جلال الدین ابوالفوارس شاه شجاع آل مظفر (مظفریان)

نظر شما:

سکه نقره آل مظفر جلال الدین ابوالفوارس شاه شجاع
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۱۹
تاریخ خلق : از ۷۶۵ قمری (قرن ۸) تا ۷۸۷ قمری (قرن ۸)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل مظفر (مظفریان) روی بر خط زمان